Personvernerklæring for Selvaag Bolig ASA
Selvaag Bolig ASA tar personvern på alvor og vil til enhver tid behandle personopplysninger innen rammen av gjeldende lov og forskrift.

Formålet med erklæringen er å forklare når og hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan informasjonen brukes og dine rettigheter i forbindelse med innsamling og oppbevaring av personopplysninger. Personvernerklæringen vil bidra til at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket.

Hvilke opplysninger registreres om deg?
Når du melder deg som interessent hos Selvaag Bolig ASA registreres navn, e-postadresse og/eller telefonnummer.

Når du kjøper bolig hos Selvaag Bolig ASA registreres i tillegg fødsels- og personnummer og adresse. 

Personopplysningene samles inn direkte fra deg som interessent og/eller kjøper, ved at du registrerer sine personopplysninger i en av Selvaag Bolig ASAs kommunikasjonskanaler.

Ved behov vil Selvaag Bolig ASA kunne innhente og registrere personopplysninger fra andre kilder, som for eksempel kontaktinformasjon fra Folkeregisteret.

Særlig om bruk av informasjonskapsler
Når du er inne på Selvaag Bolig ASAs nettsider, lagres informasjonskapsler (cookies) og annen data som senere kan leses av oss. Bruken av nettsiden til Selvaag Bolig ASA kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.


Informasjonskapsler er små filer som er lastet ned til datamaskinen, for å gi en bedre brukeropplevelse. Informasjonskapslene brukes til å generere statistikk, og kan brukes i forbindelse med markedsføring av tilbud. Informasjonskapslene registrerer bruken av nettsidene til Selvaag Bolig ASA og gir blant annet grunnlag for forbedring av disse.

I enkelte tilfeller registreres IP-adressen, hvilke sider du besøker, når du besøker dem, omtrentlig lokasjon, teknisk informasjon om din nettleser og operativsystem og hvilken nettside du kom fra.

På nettsiden til Selvaag Bolig ASA brukes følgende informasjonskapsler:
APS.NET_SessionsID. Informasjonskapselen er nødvendig for at nettstedet skal fungere, og blir definert når siden lastes. Informasjonskapselen blir slettet når nettleseren lukkes.
EPiServerLogin, EPiDPCKEY, .ASPXRoles.
_utma, _utmb_ utmc_utmx.
Google Analytics. Tredjeparts-informasjonskapsel som blir brukt til å hente informasjon om hvordan besøkende benytter nettstedet. Informasjonen blir videresendt og lagret hos Google Inc. IP-adresser blir lagret, men kan ikke bli skilt ut enkeltvis. Google Inc kan overføre den innsamlede informasjonen til tredjepart hvis det er et rettslig grunnlag for det, eller der tredjepart prosesserer informasjonen på Google Incs vegne. Google kan ikke koble IP-adresser til andre data Google Inc. besitter.

Informasjonskapsler kan deaktiveres. Deaktiveres informasjonskapslene kan dette imidlertid svekke funksjonaliteten til nettsiden. Hvis du likevel ønsker at informasjonskapslene deaktiveres, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes av nettleseren. For mer informasjon, se dokumentasjonen for den aktuelle nettleseren.

 

Særlig om nyhetsbrev
Selvaag Bolig ASA sender jevnlig ut nyhetsbrev via e-post. E-postadressen som benyttes er den interessenten/kunden har oppgitt. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og vil slettes når abonnementet sies opp. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding på at den ikke er aktiv.

 

Formålet med behandlingen
Formålet med behandlingen av personopplysninger fra interessenter er å kunne tilby interessentene relevant informasjon om prosjekter, kunne tilby produkter eller tjenester på forespørsel, kunne tilby personlig tilpasset innhold og tjenester og for å sende ut kundeundersøkelser.

Formålet med behandlingen av personopplysninger fra kjøpere er å kunne administrere kundeforholdet, sende ut informasjon om tjenester med riktig innhold, kunne ta kontakt/følge opp samt oppfylle forpliktelser knyttet til kundeforholdet og for øvrig kunne betjene kjøpers ønsker og forespørsler.

Selvaag Bolig ASA bruker eksterne leverandører til å gjennomføre kundeundersøkelser. Det vil alltid informeres om formålet med undersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Selvaag Bolig ASA vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Selvaag Bolig ASA og/eller andre eksterne leverandører samle inn informasjon som kan kobles til deg. Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Selvaag Bolig ASA identifisere de som har besvart undersøkelsen. Selvaag Bolig ASA kan også benytte andre eksterne leverandører til å sende ut undersøkelser eller oppfølgingsspørsmål.

 

Behandlingsgrunnlaget
Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til behandlingsansvarlig. Selvaag Bolig ASA kan videre behandle personopplysninger dersom det foreligger hjemmel i lov for slik behandling (som for eksempel i regnskapsloven eller eiendomsmeglingsloven), eller et annet berettiget grunnlag som følger av personvernforordningen, herunder ved behov for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å treffe tiltak på anmodning fra den registrerte før en avtaleinngåelse.

 

Behandlingsansvarlig
Det er Selvaag Bolig ASA ved administrerende direktør som har det overordnede ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for Selvaag Bolig ASAs behandling av personopplysninger.

 

Lagring av personopplysningene
Personopplysningene lagres elektronisk i datasystemene til Selvaag Bolig ASA, og forblir lagret og behandlet så lenge det foreligger gyldig samtykke eller annet gyldig behandlingsgrunnlag.

Dine rettigheter

Personer med registrerte personopplysninger lagret hos Selvaag Bolig ASA har følgende rettigheter:

Be om tilgang til opplysninger som er lagret om dem
Be om retting av opplysninger som er uriktige
Be om sletting av opplysninger
Be om begrensning av behandling
Protestere mot at opplysninger blir behandlet
Be om utlevering av opplysninger til seg selv eller til tredjepart
Trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling
Klage til Datatilsynet i Norge på behandling av personopplysninger 

 

Kontaktinformasjon
Ta kontakt med Selvaag Bolig ASA for ytterligere informasjon om personvern og dine rettigheter i forbindelse med lagring av personopplysninger, eller om du ønsker innsyn, å reservere deg eller be om retting eller sletting.