sandnes

Ny sentrumsbydel i Sandnes

Skroll ned for mer informasjon
 
Scroll
 

Elveparken – den grønne bydelen i Sandnes

I området som en gang huset Øglænd’s tradisjonsrike industribedrifter vil det komme en grønn og innholdsrik bydel.

Historien til området er knyttet til historien om industrikonsernet Jonas Øglænd AS som begynte sin spede utvikling på slutten av 1800 tallet. Kjente og sterke merkenavn som DBS, Tempo, Cubus, Pioner og Øglænd System er knyttet til Øglænd-navnet og mange gutter drømte vel om å eie en DBS Apache Cross på 70-tallet. Det som var igjen av konsernet Øglænd ble solgt ut av familien mot slutten av 1980 tallet.  Med valg for fremtiden og samtidig områdets historie i bakhodet finner du Elveparken bestående av både boliger, arbeidsplasser, offentlig park, servering, butikker og attraksjoner til glede for hele byen. Sandnes sentrum har et stort utviklingspotensiale – og Elveparken vil bli kjernå! I en by hvor du finner en lang og tradisjonsrik historie begynner vi nå å se store endringer som er til fordel for hele byen, en spennende tid med en spennende bydel. Gled deg!

Siste nytt

Rivingen av siloene

Siloene rives nå, arbeidet er i full gang og en forventer at det er ferdig og ryddet før påsken 2023
 
Rivingen av siloene
Siste nytt

Les siste nytt om Elveparken

Er du interessert i status omkring Elveparken? Les siste oppdaterte informasjon om status her.
Les siste nytt om Elveparken
Bolig

I Elveparken utvikler Selvaag Bolig - boliger for folk flest!

Når vi utvikler et boligområde som Elveparken er vi av den oppfatning at boliger for folk flest skaper de beste bomiljøene. Denne holdningene tar vi med oss i dialogen med våre arkitekter og konsulenter når vi utformer boligene.
I Elveparken utvikler Selvaag Bolig - boliger for folk flest!
Til glede for hele byen

Det er hele 72 mål sentrumsareal som nå skal transformeres Sandveparken, Vågen videregående skole og Maxi kjøpesenter. Kornsiloene i Havnegata, som  Jonas Øglænd fikk bygget i 1977, har stått tomme i årevis og er planlagt fjernet for å gi gode siktlinjer til Gandsfjorden. Slik skapes det også en åpen blå og grønn park opp langs Storåna og ned mot Vågen, strandpromenaden og Havneparken – til glede for hele byen!
Det planlegges også en bussvei gjennom Elveparken som skal binde sammen Sandnes øst mot sentrum og videre knytte sammen Sandens, Stavanger og Sola i et moderen effektivt kollektivsystem. Dette vil gi kommende beboere, arbeidstakere og besøkende effektiv og miljøvennlig mobilitet.

Bærekraftig, mangfoldig og smart

Området har gode muligheter til å bli en attraktiv bolig- og næringsadresse.  Reguleringsplanene åpner for ca. 600 boliger og ca. 60.000 kvadratmeter næringsarealer. Her skal det bygges bærekraftig, mangfoldig og smart, alt i tråd med utbyggernes visjon om å gjøre fremtidens Sandnes til et bedre sted og bo.
Utvikles gjennom samspill

Selvaag Bolig og AVA Eiendom har bygget nye byområder ved fjorden tidligere – med suksess. Selvaaag har blant annet vunnet den prestisjetunge Cityprisen for god byutvikling for både Tjuvholmen i Oslo og Union Brygge i Drammen. Også i Stavanger Øst, på Lervig Brygge har Selvaag bolig skapt en ny bydel.  Detter gir verdifull erfaring som en tar med seg når en utvikler nye områder.
Viktig i programmeringsarbeidet for Elveparken er prosesser med brukermedvirkning/workshops og sosiokulturell analyse for byen.
Det er allerede laget flere illustrasjoner av utbyggingen, illustrasjoner som er ment å gi ideer om hvordan det kan bli i Elveparken.  Endelig utforming skjer i dialog med byplanleggere, rådgivere og politikerne.

Fremdrift

Det arbeides ut fra en fremdrift som tilsier at reguleringsplanen godkjennes tidlig 2023 og salget starter i første halvår av 2024.
Illustrasjoner: MAD Arkitekter      
Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som er tuftet på Selvaags 60 år lange historie og erfaring. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling over hele landet.

Boligselskapet fokuserer spesielt på områdene Stor-Oslo, Bergen, Sandnes og Stavanger, men har også prosjekter under utvikling i Stockholm og Trondheim. Selskapet styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger.

Selvaag Bolig har et bredt utvalg boligtyper. Selvaag Bolig er et børsnotert selskap.
AVA Eiendom AS består i dag av håndplukkede og dyktige medarbeidere innenfor forvaltning og utvikling av næringseiendom. Som medeiere og initiativtagere til våre eiendomsprosjekter har vi opparbeidet oss en betydelig kompetanse som gjelder investeringer og forvaltning av fast eiendom.

AVA Eiendom AS forvalter i dag 30 eiendommer. Selskapets strategi er å investere i kontor- og handelseiendommer i Asker, Bærum, Drammen, Oslo og Sandnes med sentral beliggenhet ved knutepunkt.

I 2011 overtok AVA Eiendom sentrumseiendommene til tidligere Varner-Øglænd og ble senere til det som i dag heter Elveparken Sandnes AS.
Elveparken Sandnes AS har forvaltning og drift av en eiendomsportefølje med et samlet areal på ca. 47.000kvm.

I tillegg til å forvalte eiendommene i Sandnes, jobber selskapet med et større utviklingsprosjekt som har fått navnet Elveparken. Prosjektet strekker seg over et tomteareal på ca. 80 mål, midt i Sandnes sentrum. 
 

Kontaktinformasjon:


BOLIG:
Selvaag bolig
Arnvid Nordstrand
926 15 673
ano@selvaagbolig.no
 
Elveparken vil bli en ny bydel, bestående av moderne arkitektur og gode uteområder. Det skal utvikles og oppføres i overkant av 100.000 kvadratmeter med en fordeling på 50% bolig og 50% næringsbygg.

Etter at den nye sentrumsplanen i Sandnes ble vedtatt høsten 2019 er vi nå godt i gang med detaljregulering av første fase i Elveparken.NÆRING:
Elveparken Sandnes AS
Leif Nieuwejaar
Telefon: 992 963 13
leif@ava.no
 

ØNSKER DU Å BLI HOLDT ORIENTERT?

ØNSKER DU Å BLI HOLDT ORIENTERT?

BOLIG

Fyll inn navn, e-post og telefonnummer, så holder vi deg oppdatert.

Dine personopplysninger vil kun bli brukt av oss til å kontakte deg vedrørende din forespørsel. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret i en periode utover det som er nødvendig. Klikk her for å lese mer om personvern.

NÆRING

Fyll inn navn, e-post og telefonnummer, så holder vi deg oppdatert.

Dine personopplysninger vil kun bli brukt av oss til å kontakte deg vedrørende din forespørsel. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret i en periode utover det som er nødvendig. Klikk her for å lese mer om personvern.